Det var flott innsats fra alle Hordalendingene. Link til  alle resultater finner du her:

http://orkdal-il.no/hl2014/resultater/

Skrevet av NSSF den 23. feb 2014