Uttak vert gjort etter at resultat fra sprint og normal under HL vert lagt saman.

Skrevet av NSSF den 19. feb 2013