Det innkalles til Årsmøte i Hordaland Skiskyttarkrets den 18. mai i Cowi-bygget, Magasinvegen på Tvildemoen (hjå Opedal drift AS) kl 1800. Se vedlagte innkalling for mer informasjon.

Innkalling Årsmøte 18.05.2015.doc