Påmelding:Samla frå kvart lag seinast 10.august (namn + fødselsår) til fosturid@online.no.

Me må også få tilbakemelding på kor mange vaksne som ynskjer overnatting.

 

Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.

Regional Young Star samling 15-17august 2014.doc

 

Skrevet av NSSF den 03. jul 2014