Samlingen starter på Vik Sommarskisenter ved Skjellingen på Vikafjellet. Påmelding til Bjørn Tore på mail, bjorn.aarevik@aurstad.no eller tlf innen onsdag kveld 07. Mai.

Pris for samlingen er kr 200,- pr døgn + 240 kr i løypeavgift på sommarskisenteret pr person.

Det vert gitt ut informasjon om Team Statkraft og planer framover under samlingen.

Det vert også gitt ut informasjon, om planlagt forflytnings-samling i juli. Forflytnings-samlingen vert ein samling med mykje mengdetrening samtidig som det sosiale står i fokus. På denne samlingen håpar me at mange foreldre deltek også.

Treningsplan for samlingen finner du her:

 

Treningsplan 09-11 Mai .doc

 

 

Skrevet av NSSF den 04. mai 2014