Som en ser av uttaket kom de kvalifiserte guttene fra Sogn og Fjordane og de kvalifiserte jentene fra Hordaland. Så slik sett en grei fordeling mellom de to fylkene.

Grunnlag for kvalifisering finner du her: Kvalifisering region vest 2016.xlsx

Skrevet av NSSF den 01. feb 2016