Reglar for kretscup i skiskyting (Gla’laks cup)

  • Gjeld for løparar frå og med 13 år
  • Sesongen 2015-2016 har 10 renn + avslutningsrennet i kretscupen.(rettet 12.01.2015)
  • Dei beste fem renna er teljande Ved lik poengsum samanlagt etter fem renn, utvidar ein med renn nr 6
    (ev renn nr 7) , til ein oppnår ulik poengsum.

 

Uttakskriterier –  stafett Hovudlandsrenn

  • Amerikansk uttak basert på normalen og sprinten under hovudlandsrennet (samanlagt tid)
  • Ein 15-åring kan flyttast opp ein klasse for å få eit best mogeleg lag. Dette må ikkje medføra at ein ikkje greier å stilla det antal lag kretsen har fått tildelt i dei ulike klassane.

 

Uttakskriterier – stafett NM jr

  • Prestasjonar/resultat i Norgescupen (samanlagt) vert lagt til grunn ved uttak.
  • Det må utøvast skjønn ovanfor utøvarar som oppnår gode plasseringar i NM, men som ikkje har prestert så godt i norgescupen (sjukdom, formsvikt osv.
  • Ein yngre løpar kan flyttast opp ein klasse dersom det gjev laget vesentleg betre medaljesjanse. Dette må ikkje gå ut over at ein ikkje greier å stilla det antal lag kretsen har fått tildelt.

 Skrevet av NSSF den 09. sep 2015