Hovedlandsrennet 2014 – Hordaland skiskytterkrets

Hovedlandsrennet i skiskyting nærmer seg med stormskritt. Det blir en skiskytterfest både forløpere og foreldre. For å gjøre mesterskapet best mulig ønsker HordalandSkiskytterkrets å legge til rette for et best mulig samarbeid for løpere,
ledere og foreldre under arrangementet.

Her finnerdu en kort info om opplegget. Vi ber om at alle løpere, lagledere og  foreldre som skal til Orkdal registrerer segmed mobil, epost og  ønsket oppgave istøtteapparatet. Se nederst på siden.

Skismurning

Hver enkelt utøver er ansvarlig for sine egne ski. Men dersom noen ikke kan smøre egne ski,kan dette løses ved å levere inn skiene til Swix smøreservice på stedet. Herhar Hordaland skiskytterkrets en avtale om preparering av ski for kr 250 per par.

Dersom det er behov/ønske  og foreldre melder seg til tjeneste kan vi sette opp et felles smøreteam. Notert ønsker/behov i registreringsskjemaet som du finner nederst i dette infoskrivet. 

Innskyting

Det er kretsvis innskyting. Vi har mange flinke foreldre/ledere. For å få best mulig flyt vil vi sette opp erfarne ledere til å veilede alle utøverne under innskyting. Dette betyr at ikke alle foreldre kan skyte inn sin håpefulle. Men alle skal få hjelp!

Det vil bli utarbeidet innskytingsliste, hvor hver utøver får tildelt sin innskytingstid.

Sekundering

Vi etablerer et sekunderingsteam som heier og sekunderer alle kretsens løpere. Klubber som har radioer tar disse med.

Start/mål

Hovedlandsrennet er det største rennet de fleste utøverne har deltatt på. Vi vil derfor ha en leder/forelder ved start og mål for å hjelpe utøverne ved behov.

Stafettuttak

Kretsen har følgende retningslinjer for uttak av stafett.

Jenteklassen:
«Amerikansk» uttak basert på prestasjonene under HL’s normal og sprintøvelse.

Gutteklassen:
«Amerikansk» uttak basert på prestasjonene under HL’s normal og sprintøvelse. I tillegg vil det bli gjort en vurdering av om det det skal settes opp et rent 15 års lag. Dette vil bli prioritert dersom dette laget kan hevde seg særskilt
godt.

Løper/ledermøte

Kretsen vil stille med ledere under på lagledermøtene. I etterkant av disse vil vi formidle informasjon til alle løpere og ledere.
Torsdag ettermiddag vil det bli arrangert et felles møte. Her håper vi at alle stiller. Det bygger lagmoral. Og vi skal vel bli beste krets?

Mer info:

http://www.orkdal-il.no/hl2014

Registrer deg her

Vi ber om at alle løpere, foreldre og ledere registrerer seg her. Da får vi formidlet info både før og under arrangementet.

http://skiskytingvoss.no/index.php/nb/reise/registrering-hl-2014

Voss/Bergen,
10/2/2014

Med vennlig hilsen

Reiseledere for Hordaland skikytterkrets

Tore Nyborg   91375005  tore@ino.no     

 

 Børt Helge Carlsen    91595745, bhc@hib.no         

 

 Hovedlandsrennet 2014.docx

               

Skrevet av NSSF den 12. feb 2014