Styret
Steinar Barmen – Fana IL – leiar (1 år)

Ørjan Angell – Odda IL – attval (2 år)

Jostein Solvang – Hålandsdal IL – attval (2 år)

Unni Fosse – Voss SSL – attval (1 år)

Silje Laupsa Mo – Kvam LSK – ikkje på val (1 år)

Hilde Knapstad Tveite – IL Eldar – nyval (2 år)

Bjartmar Rinde – Vik IL – nyval (2 år)

Revisor

Revisor 1: Roar Bye – Fana IL attval (1 år)

Revisor 2: må få på plass

Valnemnd

Bjørn Tore Årevik, VIK IL – nyval (3 år)

Sissel Aase Børve, Kvam LSK – ikkje på val (2 år)

Jan Terje Berlandstveit, Hålandsdal IL – ikkje på val (1 år)

 

 

Skrevet av NSSF den 13. aug 2018