Formålet med årshjulet er å ha et arbeidsdokument for styrets møter og saksbehandling. Årshjulet vil gjøre det enklere for styret å ha kontroll og planlegge i rett tid. Kom gjerne med innspill og rettelser til styret om du ser noe er feil eller mangler.

Styrets årshjul

Skrevet av NSSF den 25. nov 2014