Denne sesongen vert Young Star arrangert i lag med WC arrangementet i Holmenkollen 17 mars.

Det er inntil 30 jenter, og 30 gutar i klassane 15-16 år som får delta.

Kvotar vert tildelt landsdelane slik:

1.       Resultater for de 15 beste i HL 2017 klasse 15 år. Samanlagt plassiffer normal og sprint. Ved likt plassiffer tel samla slutt-tid.

2.       Antall lisensar i klasse 14 og 15 år i sesongen 16/17. Regionane får tildelt inntil 15 plassar beregnet etter antall lisensar.

3.       Alle regionar skal ha med minst 2 løpere både for gutar og jenter.

Kriterier for kvalifisering:

Resultat i fastsatte arrangement bestemt innan kvar region. 15 og 16 år rangerast saman. Ved likt plassiffer tel samla sluttid i teljande konkurransar, som begge løparane har deltatt i.

4 av 6 renn er teljande.

I år har region vest (Hordaland og Sogn & Fjordane) kvote på 3 gutar og 4 jenter.

Kvalifisering til Young Star region vest:

  • Kvalfoss-sprinten 27. – 28. januar. 
  • LM 17. – 18. februar.
  • Hovedlandsrennet 01. – 04. mars.

 

LM vert arrangert på Stårheim, Harpefossen i Sogn & Fjordane, 17. – 18. februar.

Skrevet av NSSF den 19. des 2017