Konkurransereglementet er oppdatert. Se vedlagte link for hvilke endringer som er gjort.

 LINK til endringer i konkurransereglementet