På årsmøtet 21.05. 2012 ble følgende styre valgt:

Skrevet av NSSF den 28. jan 2013