Referat fra Årsmøtet 2013 – styrets sammensetning for sesongen 2013-2014

15.mai ble det avholdt årsmøte for HSSK på Myrkdalen hotell. De fleste klubbene i kretsen var representert.

Her er det nye styret samlet. Fra venstre Roar Bye ( revisor), Turid Fosse (Voss), Brith Line Øverland (Fana), Leder Bjørn Tore Årevik (Vik),  Bjørn Tore Netland (Kvam) og Randi Skeie (Vik). Bjørg Marit Valland ( Kvam) og Arve Aga Haug (Odda) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Solfrid Valland gikk ut av styret og ble overrekt blomst som takk for flott innsats for HSSK over mange år.

IMAG1335.jpg

Se link til møtereferat fra Årsmøte 

Årsmøtet 2013