Styret

Bjørn Tore Årevik – Vik IL – leiar – attval 1 år

Steinar Barmen – Fana IL – nestleiar (2 år)

Ørjan Angell – Odda IL – ikkje på val (1 år)

Jon Håkon Anthun – IL Eldar – ikkje på val (1 år)

Jostein Solvang – Hålandsdal IL – ikkje på val (1 år)

Unni Fosse – Voss SSL – ikkje på val (1 år)

Silje Laupsa Mo – Kvam LSK (2 år)

 

Revisor

Revisor 1: Roar Bye – Fana IL attval (1 år)

Revisor 2:  TBD

 

Valnemnd

Sissel Aase Børve, Kvam LSK – nyval (3 år)

Jan Terje Berlandstveit, Hålandsdal IL – ikkje på val (2 år)

Brith Line Øverland – Fana IL – ikkje på val (1 år)

Skrevet av NSSF den 05. mar 2018