På årsmøtet i juni vart følgande årsmelding lagt fram

Skrevet av NSSF den 12. sep 2014