Årsmelding 2013 - 2014

På årsmøtet i juni vart følgande årsmelding lagt fram