Sogn og Fjordane skiskyttarkrins inviterer alle født 2001 og 2002 til Young Starsamling på Ullsheim 9. - 11. september. Påmeldingsfrist 2. september.

Young Star samling SFSSK september 2016.pdf