Norges skiskytterforbund har vedtatt smørevettregler. En oppfordrer alle til å følge råda fra forbundet.