Stipend til Oskar

Oskar Guddal Breivik fikk i helga tildelt stipend på kr 7500,- Stipendet blir tildelt alle som tar gull i HL.