Eline Fannemel Leiar  elinefannemel@gmail.com
 Ole Henry Gjærset Nestleiar  ole.henry.gjaerset@avinor.no
Leiv Tvinnereim Styremedlem  leivtvinnereim@hotmail.com
May Kristin Sæter Styremedlem  mayks@online.no
 Asle Ringdal Styremedlem  asleringdal@gmail.com
Skrevet av NSSF den 21. jan 2013