Leiar- May Kristin Sæther, Stårheim

Nestleiar- Karl Petter Hove, Volda

Sekretær – Terese Gausnes Roset, Hardbagg

Kasserer- Monica Halsteinslid, Markane

Styremedlem- Lisbeth Lervik Helset, Sunnylven

Vara: Nils Heggdal, Markane

Vara: Ellinor Skeide Bakke, Eid

Vara: Magnar Tufte Tyssen, Sunnylven

Skrevet av NSSF den 08. aug 2019