På bakgrunn av pågående Covid pandemi og de direktiv som vi er pålagt å følge for å begrense smittespredningen, ser vi ingen mulighet å arrangere en sikker samling på Bardufosstun for Minier og årsklasse 13 – 16 den 27.-29. november.

Dette har jo vært en meget populær samling tidligere, så det er svært trist å kansellere i år. Men sånn må det bli.

Vi ber klubbene heller å vurdere om det lar seg gjøre å arrangere klubbvis aktiviteter på hjemmeplassen for disse utøverne, for eksempel ved treninger eller testrenn den helgen, uten at det nødvendigvis trenger å inkludere overnatting. Snø er det vel dessverre litt smått av foreløpig…

Kretsen jobber for at vi skal kunne gjennomføre en regional rennsesong etter tidligere utgitt terminliste og vi prioriterer å redusere smitterisikoen ved ikke å samles unødvendig før dette.

Thomas Sjøberg for TSSK Styret