Vi vet at det går an at få frem flotte utøvere som gjør det utmerket også i nasjonale og internasjonale konkurranser her i Troms! Kretsen viderefører derfor satsningen på juniorer i en litt annen form enn det som har vært tilgjengelig gjennom Arctic Biathlon Team. Som dere ser fra vedlagte innlegg i Nye Troms ( fra 30/4 2021) kommer vi nå at arrangere enda flere samlinger og håper på at kunne samle så mange som mulig til flotte økter i lag. Vi satser også på at øke antallet trenere og har rekruttert noen nye både fra Troms krets og i samarbeid med Norges skiskytterforbund.

Vel møtt til ny sesong med hyggelige samlinger og (forhåpentligvis) normaliserte konkurranser !

Fortsatt satsning for Juniorer i Troms

Samlingsplan 2021 1

 

 

 

Skrevet av Thomas Sjøberg den 20. mai 2021