Lederkurs for ungdom

Målgruppe: 15-19 år. Målet med «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede kursdeltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Gjennom kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eget idrettslag. NIF utdanner kurslærere på vegne av idrettskretser og særforbund, som igjen arrangerer kurs for sine medlemmer.  

Norges olympiske akademi (NOA) 

«Norges olympiske akademi er én av de viktigste møteplassene for unge ressurspersoner i norsk idrett. Årets akademi avholdes fra 11.-13. august og tema er «Paraidrett – Én idrett, like muligheter».

Formålet til NOA er å heve kompetanse og bygge nettverk. Akademiet er verdibasert og kjent for gode foredragsholdere og faglig innhold på høyt nivå. Hvert år sendes det representanter fra NOA til det internasjonale olympiske akademiet i Hellas. Målgruppen her er for de mellom 20 og 30 år. 
Olympisk akademi er en møteplass der unge idrettsfrivillige får faglig påfyll, øker sitt nettverk og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdiene og diskutere samfunnsaktuelle tema.
Akademiet avholdes for ca. 50 deltakere på Nansenskolen på Lillehammer i august hvert år. NIF dekker kost, losji og faglig innhold, mens den enkelte deltaker eller organisasjonsledd dekker transport tur/retur Nansenskolen.»

Søknadsfrist: 11.06.2023

Mentorprogram for unge ledere

NIF arrangerer i samarbeid Norges studentidrettsforbund et mentorprogram for unge ledere. Her legges det til rette for at 20 unge ledere skal få muligheten til å utvikle seg personlig, få faglig påfyll og bygge nettverk på tvers av kjønn, roller og bakgrunn. Målgruppen for dette programmet er personer i alderen 19-29 som har et verv i et særforbund eller idrettskrets. 

Ble arrangert høsten 2022 til våren 2023. Venter forsatt på informasjon angående årets program.

Lillehammer Young Leaders Program 

Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC) har som mål å skape en internasjonal utviklingsarena hvor de tilrettelegger for kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers av nasjoner og roller. Programmet består av en norsk og internasjonal samling på Lillehammer hvert år, der de 20 norske deltakerne deltar på begge. Den internasjonale samlingen vil knyttes opp mot et årlig internasjonalt idrettsarrangement i Lillehammer-regionen. Målgruppe er for de mellom 18 og 26 år.   

Foto: Ellinor Aspeqvist

Det har enda ikke kommet informasjon angående årets program, men påmeldingsfrist er som regel i september.

Idrettsutvekslingen

Idrettsutvekslingen er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia, Zimbabwe eller Malawi. Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet.
Dette er en mulighet for idrettsengasjerte ungdommer i alderen 20 til 30 år som ønsker å jobbe frivillig med idrett. Dette er et tilbud for unge mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i idretten. NIF vil også dekke mat, drikke og bokostnader. De vil også dekke forsikringer, reise og vaksiner. 

Søknadsfristen for årets program har løpt ut. Neste års søknadsprosess vil være i starten av 2024.