Uttakskriterier representasjon sesongen 2020-2021 per 01.10.20