Forbundskontoret

Norges Skiskytterforbund, postboks 5000, 0840 Oslo
Telefon: 21 02 90 00
E-post: nssf@skiskyting.no
Besøksadresse: Sognsveien 75A1
Bank: 3000 09 76586    Lisens: 3000 3000 350
Organisasjonsnummer: 971 484 063

Kontaktinformasjon til ansatte

Kontaktinformasjon til styret

Facebook 

Instagram