NSSFs sentrale administrasjon holder til på Ullevål Stadion i Oslo. Her finner du en oversikt over våre ansatte.

Norges Skiskytterforbund
Telefon: 21 02 90 00
E-post: nssf@skiskyting.no
Besøksadresse: Sognsveien 75A1
Bank: 7087 05 10657    Lisens: 3000 3000 350
Organisasjonsnummer: 971 484 063

Anne Rustberggard Varden

Generalsekretær
E-post: anne.varden@skiskyting.no
Mobil: 901 97 533

Ansvarsområder:
– Øverste leder administrativt
– Personalansvar
– Kontaktpunkt mot NIF og andre særforbund

Stig Flatebø

Økonomisjef
E-post: stig.flatebo@skiskyting.no
Mobil: 959 66 218

Ansvarsområder:
– Utarbeide budsjett
– Føre NSSF regnskap, ferdigstille årsregnskap og kvartalsrapportering
– Lønn og reiseregninger
– Løperfond
– Forsikrings- og pensjonsavtaler

Per-Arne Botnan

Landslagssjef
E-post: per.arne.botnan@skiskyting.no
Mobil: 900 42 212

Ansvarsområder:
– Landslagsmodell og -struktur
– Innstille uttakskriterier sammen med utviklingssjef landslag
– Ansvar uttak ihht kriteriene for World Cup og VM
– Personalansvar for elitelandslagstrenerne, smøreteam og helseteam
– Hovedleder for elitelandslagene, og WC/VM lagene
– Overordnet kontakt Olympiatoppen
– Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat elite

Harri Luchsinger

Utviklingssjef
E-post: harri.luchsinger@skiskyting.no
Mobil: 978 99 716

Vegar Rolfsrud

Bredde- og rekrutteringssjef
E-post: vegar@skiskyting.no
Mobil: 976 93 662

Ansvarsområder:
– Strategisk og operativ ansvar for krets- og klubbutvikling
– Oppfølging av kretsleder og utdanningsansvarlige
– Ansvar for bredde- og rekutteringsarbeidet i NSSF
– Totalansvar for utdannings- og kompetansearbeidet i NSSF
– Litteraturutvikling
– Sekretær i Utviklingskomitéen
– Kontaktperson søkere til VM-fondet
– Ansvar for oppfølging av team- og skoleavtaler

Emilie Nordskar

Kommunikasjonsjef
E-post: emilie@skiskyting.no
Mobil: 900 55 379

Ansvarsområder:
– Kontaktperson for media
– Sosiale medier
– Ekstern og intern kommunikasjon

Knut Folkestad

Salgssjef
E-post: knut.folkestad@skiskyting.no
Mobil: 905 59 370

Therese Engebråten (i permisjon f.o.m 13.12.2019)

Partneransvarlig
E-post: therese.engebraten@skiskyting.no
Mobil: 979 69 281

Ansvarsområder:
– Koordinere og gjennomføre markedsaktiviteter i hht markedsstrategi og markedsplan
– Oppfølging og kvalitetssikring av sponsoravtaler
– Oppfølging av samarbeidspartnere, leverandører og Biathlon Pool
– Utvikling av markedsmateriell
– Koordinere markedsaktiviteter mellom våre samarbeidspartnere og landslagsutøvere

Stefania Rosenlund Manzi

Markedskoordinator og vikar partneransvarlig
E-post: stefania@skiskyting.no
Mobil: 993 07 850

Jan Gustavsson

Koordinator landslag og logistikk
E-post: jan.gustavsson@skiskyting.no
Mobil: 400 60 660

Ansvarsområder:
– Logistikk landslag
– Kontaktpunkt mot Anti-Doping Norge
– Logistikkansvar: Klær og utstyr
– Kontaktpunkt mot leverandører

Sondre Eriksen Hensema

Bilde / video produsent og landslagskoordinator
E-post: sondreeriksen.hensema@skiskyting.no
Mobil: 415 14 948

Jens Schjerven

Prosjektleder
E-post: jens.schjerven@skiskyting.no
Mobil: 932 62 923

Ansvarsområder:
– 50% stilling para-skiskyting
– 50% stilling utdanning og kompetanse til klubb

Ida Bruem Reistad

Arrangementskonsulent
E-post: Ida.BruemReistad@skiskyting.no
Mobil: 913 38 661

Ansvarsområder:
– Ansvar for nasjonale arrangement og arrangører
– EQ Timing

Christian Gedde-Dahl (i permisjon f.o.m 13.01.2019)

Anlegg- og arrangementskonsulent
E-post: christian@skiskyting.no
Mobil: 486 00 654

Ansvarsområder:
– Ansvar for nasjonale arrangement og arrangører
– Sekretær i Teknisk komité
– EQ Timing
– Arrangørkonferanse
– Hovedterminliste
– Hovedansvar NSSFs konkurransereglement
– IBU B-lisens og NSSF C-lisens for anlegg
– Anleggsansvarlig med oppfølging av anleggsrådgivere, samt utvikling av materiell

Åshild Høva Sporsheim (i permisjon f.o.m 22.11.2019)

Aktivitetskonsulent
E-post: ashild.sporsheim@skiskyting.no
Mobil: 997 03 752

Ansvarsområder:
– Aktivitetsansvarlig
– Prosjektleder for Skiskytter med MOT
– Bama Young Star
– Innføringskurs og trener kurs
– Sunn Idrett – kompetansegruppa
– Team – avtaler
– NSSF skytefinale på NM Rulleskiskyting
– Arrangementsstøtte nasjonale konkurranser og World Cup