Norsk skiskyting har så langt vært skjermet fra de store dopingsakene, målsettingen er at det skal fortsette slik også i fremtiden. Det er likevel grunn til å ta innover seg at internasjonal skiskyting har vært belastet med uheldige dopingsaker, noe som dessverre ligger i idrettens natur som utholdenhetsidrett. NSSF ønsker å være pådrivere inn mot IBU i antidopingarbeidet, der det er gledelig å se at IBU har tatt skikkelig tak i dette arbeidet, og har en klar antidoping policy.

Beredskapsplanen for skiskytterforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en skiskytter som har løst startlisens hos oss, definert som en aktiv utøver.

Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) arbeider for en ærlig og dopingfri idrett. Dette gjør de gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt.

Antidoping Norge initierer også forskning på antidoping-relaterte tema. Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse.

Legemiddelsøk: Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Antidoping Norges Legemiddelsøk

Utøverguide: Antidoping Norge har også laget en utøverguide med veiledning til utøvere om dopingbestemmelsene.

Rent Idrettslag: Webbasert verktøy som gir klubbene mulighet til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid. Besøk rentidrettslag.no

Medisinsk fritak

Enkelte utøvere har behov for legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. En del av disse må søke om medisinsk fritak (Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge). De som er definert som toppidrettsutøvere av Antidoping Norge skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak, i praksis etter en positiv dopingprøve.

Toppidrettsutøvere i NSSF ble fra 2020 definert som deltagere på elite-, utviklings-, og utviklingslandslag U23, landslag for syns- og bevegelseshemmede og senior-NM. Gjeldende definisjon for hvert særforbund finnes her: Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge. Med deltagere på landslag/landslagsgrupper omfattes alle utøvere som er med i et fast definert landslag og/eller utøvere som deltar/har deltatt på samlinger, treninger, turneringer, konkurranser og andre aktiviteter i regi av det aktuelle landslaget innen de siste 12 måneder.

Dopingvarsel

Fortell om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym. Dopingvarsel: Tips oss om doping | Antidoping Norge