Norsk skiskyting har så langt vært skjermet fra de store dopingsakene, målsettingen er at det skal fortsette slik også i fremtiden. Det er likevel grunn til å ta innover seg at internasjonal skiskyting har vært belastet med uheldige dopingsaker, noe som dessverre ligger i idrettens natur som utholdenhetsidrett. NSSF ønsker å være pådrivere inn mot IBU i antidopingarbeidet, der det er gledelig å se at IBU har tatt skikkelig tak i dette arbeidet, og har en klar antidoping policy.

Antidopingpolicy

Beredskapsplanen for skiskytterforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en skiskytter som har løst startlisens hos oss, definert som en aktiv utøver.

Beredskapsplan antidoping

Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) arbeider for en ærlig og dopingfri idrett. Dette gjør de gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt.

NSSFs antidopingpolicy

NSSFs -antidoping beredskapsplan

WADA -Verdens antidopingbyrå

Antidoping Norge
Antidoping Norge initierer også forskning på antidoping-relaterte tema. Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse.

På Antidoping Norges dopingliste finner du alle legemidler som inneholder forbudte stoffer på dopinglista. Nærmere forklaringer om forbud, stoff, virkninger og annen relevant informasjon finner du ved å klikke på tilhørende dopinggruppe.

Antidoping Norge har også laget en utøverguide med veiledning til utøvere om dopingbestemmelsene.