FORMÅL

Norges Skiskytterforbunds formål skal være førende for oppsatte mål, det skal prege innsatsområdene og gjenspeiles i organisasjonens verdisett. Norges Skiskytterforbund skal ivareta hele organisasjonens interesser og til en hver tid søke utvikling forankret i dette formålet.

Norges Skiskytterforbunds formål er å organisere og fremme skiskyting i Norge og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

VISJON

Norges Skiskytterforbunds visjon skal bidra til å løfte oss frem mot vedtatte mål. Visjonen skal være en ledestjerne som skal vise vei for hele organisasjonen og som alle kan strekke seg etter:

Verdens ledende skiskytternasjon!

VERDIER

Norsk skiskyting skal bygge på norsk idretts verdigrunnlag som framkommer i vår formålsparagraf. Ut fra norsk idretts verdigrunnlag, skal Norges Skiskytterforbund forankre arbeidet innen alle områder gjennom følgende verdier:

 • BEGEISTRENDE
  • Skiskyting skal begeistre utøvere, foresatte, ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og publikum gjennom gode opplevelser og spennende trenings- og konkurranseformer. Dette skal synliggjøres under trening, på konkurransearenaen, foran TV-skjermen og i andre digitale kanaler.
 • SAMLENDE
  • Åpenhet og ærlighet skal være grunnleggende forutsetninger for godt samhold og fellesskap i alle organisasjonsledd. Skiskyting skal være en idrett som involverer hele familien, både i by og bygd.
 • IDRETTSGLEDE
  • Skiskyting skal være en arena hvor små og store opplever glede og mestring i trygge og positive miljø. Idretten vår skal skape stolte øyeblikk og gi store opplevelser.
 • EKTE
  • Skiskyting skal gjenkjennes av ærlige mennesker som står for tydelige standpunkt

ETIKK

NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett, basert på de etiske kjerneverdier og et grunnleggende samfunnsansvar.
Dette arbeidet baseres på følgende forutsetninger:

 • Nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.
 • Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et tydelig standpunkt mot doping.

Våre etiske retningslinjer finnes her: https://skiskyting.no/norges-skiskytterforbund/lover-og-regler/etiske-retningslinjer/