Oversikt over tildelte hedersbevisninger

NSSF Skjold

Skjoldet tildeles klubber eller lag som har fått nytt 30 skivers konkurranseanlegg med rulleskiløype og/eller snøproduksjon, eller har investert i en vesentlig oppgradering av eksisterende anlegg til et nasjonalt konkurranseanlegg. Skjoldet tildeles også skiskytterklubber og særforbund som fyller runde år: 25 år, 50 år, 75 år, 100 år etc.

NSSFs Standard

NSSFs Standard kan tildeles kretser og lag, organisasjoner og enkeltpersoner for fremragende innstas for norsk og/eller internasjonal skiskyting gjennom mange år. Tildeles også NM arrangører og tilhørende kommune som takk for innsatsen som arrangør.

NSSFs Hederstegn

Dette kan tildeles skiskyttere/ledere som har oppnådd fremragende resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser, eller har fremhevet seg i arbeidet for NSSF på en spesiell måte. Hederstegnet er forbundets høyeste utmerkelse for idrettslig og administrativ innsats. Hederstegnet gis som jakkemerke i gull.

Æresmedlem

Personer som har deltatt aktivt i arbeidet for norsk skiskyting gjennom mange år som leder eller aktiv kan utnevnes til æresmedlem i forbundet. NSSFs Plakett med gravert plate tildeles æresmedlemmer.

Begrunnede forslag om tildeling/utnevnelse av NSSFs Standard, Hederstegn og Æresmedlemskap sendes NSSFs styre som etter vanlig flertallsbeslutning treffer vedtak om tildeling/utnevnelse. Tildeling finner vanligvis sted på kommende NSSF Ting.