Her kan du lese langtidsplanen for 2018-2022, vedtatt og revidert på NSSFs ting på Gardermoen 17. oktober 2020.

Langtidsplan 2018-22 Endelig rapportering til Tinget