IBU regler

Norges Idrettsforbunds regelverk

Norges Skiskytterforbunds lov

NSSF konkurransereglement

NSSF sanksjonsreglement

NSSF markeds- og reklamebestemmelser

NSSF retningslinjer for å motarbeide korrupsjon

NSSF materialkatalog

NSSF foreldrevettregler

Regler for skiskyttermerket

Sikkerhetsbestemmelser og våpenregler

Etiske retningslinjer

Klubbovergang

Rulleskivettregler