Skiskyttermerket kan tas av alle utøvere fra 12 år og oppover (aldersgrensen på 12 år er ny fra 1991 og har ikke tilbakevirkende kraft). Kravet til skiskyttermerket er at deltakerne har deltatt i minst 3 terminfestede renn i sesongen. Skiskyttermerket preges i bronse, sølv og gull.

Det er utarbeidet en Skiskytterstatuett (skulptur i tre) og det er også et tøymerke til denne. For merketakere etter statuetten er det laget et glasskrus, “Skiskytterkruset” og etter det igjen en Hederspris i bronse, sølv og gull.

Med alder som utgangspunkt oppnår en ved å delta i minst 3 renn i sesongen poeng etter følgende skala:

12 – 24 år 1 poeng hver sesong
25 – 34 år 2 poeng hver sesong
35 – 44 år 3 poeng hver sesong
45 – 54 år 4 poeng hver sesong
55 – 64 år 5 poeng hver sesong
Over 64 år 6 poeng hver sesong

Utmerkelsene oppnås når en har oppnådd disse poengsummene:

Skiskyttermerket i bronse 1 poeng
Skiskyttermerket i sølv 5 poeng
Skiskyttermerket i gull 15 poeng
Skiskyttermerkestatuetten 30 poeng
Skiskytterkruset 60 poeng
NSSF’s Hederspris bronse 110 poeng
NSSF’s Hederspris sølv 140 poeng
NSSF’s Hederspris gull 175 poeng

Forsvaret står fritt til å velge om prøvene skal avlegges etter de gamle reglene (1 renn på en viss tid) eller etter de nye reglene (delta i 3 renn). Forsvaret kan benytte AG3 og HK416.

Tidligere merketakere

Den som tidligere har tatt skiskyttermerket i sølv får 5 poeng, og videre poeng i forhold til alder for avlagt prøve etter sølvmerket. Den som tidligere har tatt skiskyttermerket i gull får 15 poeng, og videre poeng i forhold til alder for avlagt prøve etter gullmerket.

Registrering av merket foretas av klubbene. NSSF har samlelister for registreringen og også registreringskort for den enkelte merketaker. Klubbene bør dekke kostnaden til merkene og utmerkelsene for sine løpere.