Nytt våpenregelverk 2021

Bakgrunnen for nytt våpenregelverk 

Norge må følge nye våpendirektiv fra EU som en følge av Schengen-samarbeidet, og nytt våpenregelverk ble vedtatt i Stortinget mai 2021 og trådte i kraft fra 1. juni 2021. 

En av de viktigste endringene ved nytt våpenregelverk er at det er politiet som vurderer om en person er skikket eller ikke til å låne et våpen. Før var dette klubbene sitt ansvar. Slik det er nå må den som skal låne våpen søke politiet om lov til å låne våpen, med mindre den som ønsker å låne våpen har et våpenkort på tilsvarende våpen. Da trenger du ikke søke politiet om lov. 

Overgangsordningen

NSSF jobber sammen med de andre skytterorganisasjonene for å forlenge overgangsordning for nytt våpenregelverk. Overgangsordningen er satt fra 1. juni 2021 til 1. september 2021. Vi vet at ved enkelte politidistrikt tar det fra 3 uker inntil 7 måneder å få behandlet en våpensøknad om å låne eller erverve et våpen. Skytterorganisasjonene har derfor sendt brev til politidirektoratet 2. juli og deretter justis- og beredskapsdepartementet hvor vi ber om at overgangsordningen forlenges til 31. mai 2022. Vi har p.t. ikke mottatt svar på brevene, men vi kommer tilbake med mer info så fort vi får svar. Justis- og beredskapsminister, Monica Mæland, har svart på skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (SP) om overgangsordningen. Les svaret her

Vesentlige endringer av informasjon på denne siden:

Ny info 8. sept av vesentlig endring:
Tilsvarende våpen, her er det oppdatert info, se punkt under «for privatpersoner»

Ny info 31. august:
Politiet prioriterer lånesøknader (og førstegangssøkere av erverv av våpen) og normal behandlingstid skal i følge Politidirektoratet være mellom 2-4 uker.

Spørsmål og svar

For klubber

For privatpersoner