Nytt våpenregelverk 2021

Bakgrunnen for nytt våpenregelverk 

Norge må følge nye våpendirektiv fra EU som en følge av Schengen-samarbeidet, og nytt våpenregelverk ble vedtatt i Stortinget mai 2021 og trådte i kraft fra 1. juni 2021. 

En av de viktigste endringene ved nytt våpenregelverk er at det er politiet som vurderer om en person er skikket eller ikke til å låne et våpen. Før var dette klubbene sitt ansvar. Slik det er nå må den som skal låne våpen søke politiet om lov til å låne våpen, med mindre den som ønsker å låne våpen har et våpenkort på tilsvarende våpen. Da trenger du ikke søke politiet om lov. 

Vesentlige endringer av informasjon på denne siden:

Ny info 15. mai:
1) Våpenansvarlig i klubb

Det er slik at alle skiskytterklubber skal sende inn en e-post til sitt lokale lensmannskontor med navn på hvem som er hovedvåpenansvarlig og evt hvis det er flere våpenansvarlig. Man trenger kun å sende inn ny liste hvis navnelisten endres (inn eller ut personer av lista). Det er politiet som gjør en sjekk av om personen er skikket eller ikke til å være hoved våpenansvarlig / våpenansvarlig og gir beskjed til klubbens leder hvis en person ikke er skikket. Politiet oppgir ikke grunnen til at vedkommende ikke er skikket, bare at vedkommende ikke kan være våpenansvarlig.   
Det samme gjelder for skoler.
2) Hvor kan man lagre våpen?

Det er kun lov til å lagre våpen i godkjent våpenskap/våpenrom som privatperson i selve boenheten, slik at man kan utøve tilsyn. Det betyr i praksis at man ikke kan ha våpenskap privat i garasje, selv om det er en sidebygg som er knyttet til selve hovedbygget eller andre bygg. Det skal være i selve boenheten.

Spørsmål og svar

For klubber

For privatpersoner