Her finner du informasjon og sikkerhet og våpenregler

Hvordan søker du om erverv eller tillatelse til lån av våpen?

Alle som skal erverve (kjøpe) et våpen eller søke politiet om lån av våpen, må fylle ut et søknadsskjema. Selv om det er barnet ditt som skal bruke våpenet er det den foresatte som må søke politiet.
Søknad om erverv / tillatelse til lån av våpen, leveres eller sendes til våpenkontoret i politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.

Hva må du legge ved søknaden for å få den godkjent?

Hva må legges ved å av dokumentasjon når jeg skal erverve et våpen?
Når du søker om erverv av våpen må du
– kunne dokumentere at du trenger skytevåpenet, for eks til øvelsesskyting eller konkurranseskyting
– oppfylle krav til vandel, edruelighet og skikkethet (dette vurderer politiet når du har søkt)
– for å erverve våpen må du være fylt 18 år

Her er en oversikt over hva du trenger av dokumentasjon. Vi vil anbefale å se på politiet.no for en oppdatert oversikt til en hver tid.
1) Søknadsskjema får du på ditt lokale lensmannskontor/politistasjon og det er et papirskjema med tre gjennomslagsark
– Husk å skriv tydelig, slik at du ikke får avslag på grunn å utydelig skjønnskrift. Veiledning for utfylling er på skjema og du får hjelp av politiet hvis du trenger det.
2) Kopi av legitimasjon, det må være førerkort, pass, nasjonalt ID-kort eller bankkort med bilde. Husk at det er den foresatte som søker om erverv av våpen, hvis den aktive utøveren er under 18 år. I tillegg til legitimasjon av den foresatte, skal det legges ved navn og fødselsdato til den aktive utøveren.
3) Medlemskap i skiskytterklubb. Du må ha med en bekreftelse at du er medlem i din skiskytterklubb, f.eks et medlemskort eller at klubbleder lager en bekreftelse på dette til deg. Dette gjelder for både den foresatte og for den aktive utøveren.
4) Medlemskap i Norges Skiskytterforbund. Du må kunne dokumentere at din skiskytterklubb er medlem av Norges Skiskytterforbund. Klubben din har fått en bekreftelse at din klubb er medlem av Norges Skiskytterforbund. Dette brevet er sendt til leder i din skiskytterklubb 1. sept 2021. Dette brevet må legges ved søknaden. Ta kontakt med NSSF hvis du trenger et oppdatert brev.
5) Sikkerhetsopplæring. Du må legge ved dokumentasjon gjennomført sikkerhetsopplæring. Alle som har gått instruktørkurs eller kurset “Kurs sikkerhetsbestemmelser og våpenregler” har gjennomført denne opplæringen. Dokumentasjon på dette finner du på minidrett.no og her ser du hvor du finner kursbeviset på Min Idrett
6) Minimum 6 organiserte treninger eller konkurranser. Du må kunne dokumentere at du har deltatt på 6 organiserte treninger (eller konkurranser). Hvis ikke kan du be klubben lage en dokumentasjon på gjennomførte treninger, husk da at dato og klokkeslett start og slutt må stå på dokumentasjonen eller resultatlister på 6 konkurranser.

Når søknaden er godkjent

Når du får svar på søknaden din får du også informasjon om betaling av et gebyr, som du må betale for å få tilsendt selve tillatelsen. Når politiet har mottatt betalingen av gebyret sender de deg tillatelsen din til å kjøpe (erverve) våpen, våpendeler (sluttstykket) og ammunisjon. Tillatelsen er gyldig i ett år, og gjelder kun for kjøp av det som står på tillatelsen.
Se politiet.no for oppdaterte priser.

Du må ha med deg tillatelsen når du skal kjøpe våpen. Tillatelsen er et fysisk dokument på tre sider. Alle sidene skal fylles ut ved kjøp.

  1. Politiets eksemplar (den hvite delen) sendes tilbake til politiet av selger.
  2. Kjøpers eksemplar (den blå delen) beholdes av deg. Dette kan du brukes som våpenkort og ved kjøp av ammunisjon frem til du får våpenkortet fra politiet. (normalt tar det noe tid før du våpenkortet).
  3. Selgers eksemplar (den gule delen) beholdes av selger. Dette bekrefter at våpen eller våpendelen er solgt og er selgers dokumentasjon på at gjenstanden er hentet.

Dokumentasjon på godkjent våpenskap

Hvis du søker om våpentillatelse for første gang og søknaden din blir godkjent, må du dokumentere at du har FG-godkjent våpenskap. Dokumentasjon kan for eksempel være kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet, eller bilde som viser skapets serienummer.

Registrering av våpenet

Når politiet mottar dokumentasjonen fra selger om våpenet du har kjøpt, sjekkes dette opp mot tillatelsen din og registreres i våpenregisteret.

Våpenkort

Deretter mottar du et våpenkort som hører til våpenet ditt. Har du flere våpen skal du ha ett våpenkort per våpen. Du skal alltid ha med deg våpenkortet når du skal bruke våpenet. Har du mistet våpenkortet, må du melde det til politiet. Om du selger våpenet skal du sende våpenkortet inn til politiet.

Vesentlige endringer av informasjon på denne siden:

Ny info 15. mai:
1) Våpenansvarlig i klubb

Det er slik at alle skiskytterklubber skal sende inn en e-post til sitt lokale lensmannskontor med navn på hvem som er hovedvåpenansvarlig og evt hvis det er flere våpenansvarlig. Man trenger kun å sende inn ny liste hvis navnelisten endres (inn eller ut personer av lista). Det er politiet som gjør en sjekk av om personen er skikket eller ikke til å være hovedvåpenansvarlig / våpenansvarlig og gir beskjed til klubbens leder hvis en person ikke er skikket. Politiet oppgir ikke grunnen til at vedkommende ikke er skikket, bare at vedkommende ikke kan være våpenansvarlig.   
Det samme gjelder for skoler.
2) Hvor kan man lagre våpen?

Det er kun lov til å lagre våpen i godkjent våpenskap/våpenrom som privatperson i selve boenheten, slik at man kan utøve tilsyn. Det betyr i praksis at man ikke kan ha våpenskap privat i garasje, selv om det er en sidebygg som er knyttet til selve hovedbygget eller andre bygg. Det skal være i selve boenheten.

Spørsmål og svar

For klubber

For privatpersoner