Det internasjonale Skiskytterforbundet (International Biathlon Union – IBU)

Norges Idrettsforbund

Skiforeningen

Det Frivillige Skyttervesen

Forsvaret

Sunn Idrett

Kulturdepartementet (spillemidler etc.)

Olympiatoppen

Den Internasjonale Olympiske Komite (IOC)

Den Internasjonale Paralympiske Komite (IPC)

WADA – Verdens antidopingbyrå

Antidoping Norge

Politiets Våpenkopendium