Styret

Forbundsstyret består av president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret ble valgt på NSSFs 21. ordinære forbundsting 17. oktober 2020. Styret velges for hhv fire og to år av forbundstinget.

Knut Kuvås Brevik

Andre varamedlem

476 45 656

knutkb@gmail.com

Nancy Stien Schreiner

Første varamedlem

950 00 869

nancy.schreiner@ranagruber.no

Gunhild Kvistad

Styremedlem

986 65 738

gunhild.kvistad@gmail.com

Mathea Tofte

Styremedlem

977 14 019

mtofte97@gmail.com

Håkon Engstu

Styremedlem

970 38 621

hakon.engstu@usn.no

Bjørn Tore Årevik

Styremedlem

978 90 000

btarevik@outlook.com

Lisbeth Gederaas

Visepresident Organisasjon

907 57 576

lisbeth.gederaas@gmail.com

Gjermund Hol

Visepresident Sport

901 09 049

gjermund@ghnett.no

Arne Horten

President

901 05 593

arne@roroshytta.no