Forbundsstyret består av president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret ble valgt på NSSFs 21. ordinære forbundsting 17. oktober 2020. Styret velges for hhv fire og to år av forbundstinget.