Antidoping Norge tilgjengeliggjøres på nett

Også antidopingarbeidet er naturlig nok rammet av koronaviruset. Antidoping Norge (ADNO) har de siste ukene sett på hvordan de kan tilpasse sitt arbeid til denne situasjonen.

ADNO er i gang med å holde foredrag via nettet. Tilbakemeldingene på dette så langt er svært positive. Dersom grupper i deres idrettslag, utøvere, trenere eller ledere har behov for foredrag er det bare å ta kontakt med Siri Bynke i ADNO. Det er mulig å tilpasse innhold og form, og justeres til både store og små grupper.

Kontakt: Siri Bynke i ADNO siri.bynke@antidoping.no

TRENERWEBINAR 23. OG 28.APRIL

ADNO tester ut webinar for trenere, og starter med en grunnleggende innføring i antidoping i et trenerperspektiv. Foredraget har en varighet på ca. 30min, og tar for seg hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, konsekvenser, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk. Webinaret passer for ALLE som er trenere i idretten, og avholdes to ganger. Lav terskel for å være med her – benytt sjansen!

DOPINGVARSEL-KAMPANJE – HJELP Å DELE

ADNO har lansert en ny kampanje for å øke oppmerksomheten omkring varslingskanalen Dopingvarsel. Varsling og tips har vist seg å være viktig for å avdekke doping de siste årene, og i arbeidet for en ren idrett er det viktig at utøvere, ledere og andre i norsk idrett er klar over at denne tjenesten finnes. Vi setter pris på om dere som idrettslag vil være med på å dele denne kampanjen i egne sosiale medie-kanaler – og det er en måte å vise at vi spiller på lag for en ren idrett.

Mer info og lenke her: https://www.antidoping.no/nyheter/lanserer-kampanje-for-dopingvarsel

EFFEKTIV OPPLÆRING VIA WEB

Vi minner om at e-læringsprogrammet Ren Utøver gir grunnleggende antidopingopplæring. I en tid med lite aktiv idrett er det kanskje en perfekt tid å utfordre deres utøvere, trenere og ledere til å gjennomføre programmet. Sjekk ut www.renutover.no

Har dere ytterligere spørsmål eller innspill til hvordan vi kan jobbe med antidoping i din idrett i koronatid, er dere velkommen til å ta kontakt med ADNO.