Foreløpig informasjon om Lerøy Cup i januar

NSSF ønsker allerede nå å gå ut med noen endringer for Lerøy Cup rennene i januar. Dette for at utøver, trenere og øvrig støtteapparat får forberedt seg best mulig

Lerøy Cup som var planlagt på Markane 8.-10. januar er avlyst. Derfor setter vi opp en ny Lerøy Cup renn den 15-17. januar på Lygna som erstatning. Rennet på Brumunddal som var planlagt 22.-24. januar utsettes til 29.-31. januar.

Endringene er gjort i samråd med arrangørene med det formål å minimere risiko for smittespredning på våre arrangement og i vertskommuner.

Oppdatert terminliste finnes her: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/terminliste/

Det er fortsatt en del som er uavklart omkring denne perioden. NSSF vil komme tilbake med mer informasjon og endelig avgjørelse om hvilke klasser som får konkurrere nasjonalt i perioden den 15. Desember 2020 basert på de da gjeldende nasjonale retningslinjene.