Informasjon om knallvåpen/startpistoler

Skiskytterklubber og privatpersoner i skiskyttermiljøet må registrere knallvåpen vanlig våpen og oppbevare det i et FG – godkjent våpenskap. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med ditt nærmeste politikontor.

Når man skal kjøpe ammunisjon til startpistol, må man fremvise våpenkort. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med ditt nærmeste politikontor.

For mer informasjon og retningslinjer, trykk på de to vedleggene under:

Problemstillinger og rettslig vurdering av til våpenloven § 1 første ledd bokstav c i forhold til knallvåpen Retningslinjer for behandling av søknader om knallvåpen

Retningslinjer for behandling av søknader om knallvåpen