Kartlegging av kostnader

Norges Skiskytterforbund ønsker å jobbe målrettet mot tiltak for å redusere kostnadene i idretten.

For å kunne jobbe målrettet mot tiltak for å redusere kostnadene i idretten ønsker NSSF å hente inn informasjon om de spesifikke kostnadene i klubbene. Vi oppfordrer derfor alle skiskytterklubber til å gjennomføre spørreundersøkelsen “Kartlegging av kostnader i skiskyting“. Klubbleder svarer på spørreundersøkelsen i samarbeid med klubbens kasserer.

Vi minner også klubbene til å gjennomføre ALLEMED for å legge til rette for deltagelse i idretten for alle. Les mer om ALLEMED her.