Presentasjoner vårmøte 2021

Over 130 trenere og ledere deltok på årets digitale vårmøte. Her kan du se på de presentasjonene som ble gjennomgått på møte.

* til info ble det ikke gjort opptak av vårmøte.

Felles del

Program vårmøte

Tidenes sesong, hva kan vi lære av det? v/ Per Arne Botnan

Oppdatering Covid-19 v/ Christian Gedde-Dahl

For gruppe 1, trenere:

Formtopping v/ Sverre Hüber Kaas og Patrick Oberegger

For gruppe 2, TD2, Sanksjonsutvalget og Teknisk komité:

Saker til diskusjon og informasjon

For gruppe 3, kretsledere, utdanningsansvarlig i krets, Utviklingskomitéen og Ungdomsutvalget

Rapporteringsskjema kompetanse- og utviklingsavtale v/ Lisbeth Gederaas

Statistikk for kretser

Frafall i skiskyting – diskusjonstema v/Håkon Engstu

Forbundets terminliste for kurs og webinarer