Norges Skiskytterforbund har utarbeidet et eget sett med retningslinjer og anbefalinger for trening, samling og konkurranse i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet og NIF.

Oppdatert 14. august 2020.

Våre anbefalinger baserer seg på de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra norske myndigheter. Husk å sett deg grundig inn i hvilke anbefalinger som til enhver tid gjelder. Vi oppfordrer til å utvise sunn fornuft og følge rådene som gis.

Hovedpunktene i Norges Skiskytterforbunds korona-veileder er:

 • Hold deg hjemme dersom du har symptomer på sykdom, eller er syk
 • Husk god håndhygiene til enhver tid
 • Hold god avstand til dem rundt deg
 • Arrangører er ansvarlige for å holde oversikt over deltagere, for å sikre god smittesporing ved eventuelle smittetilfeller

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

Smittevernveileder for idrett 
Norges Idrettsforbund – Temaside om koronavirus
Helsenorge.no – Koronavirus
Folkehelseinstituttet – Temaside om koronavirus
Se oppdatert informasjon hos Helsedirektoratet!
Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

RETNINGSLINJER FRA NORGES SKISKYTTERFORBUND

Før trening

 • Sørg for at alt utstyr som skal benyttes på trening er grundig rengjort på forhånd.
 • God håndhygiene før utøveren kommer på trening.
 • Anleggene legger til rette for hånddesinfeksjon ved utlevering av matter, vindvimpler, kikkert osv.
 • Det skal være en ansvarlig/trener per gruppe som skal sørge for at retningslinjene og sikkerhetsbestemmelsene ivaretas.

Under trening

 • Benytt fast skytematte under økta. Den skal rengjøres før og etter bruk med sprit, klorblanding eller egnet rengjøringsmiddel. Du kan også bruke medbrakt badehåndkle eller tilsvarende for å dekke skytematten, dersom du ikke bruker egen. Egeneide skytematter kan benyttes hvis de tas med hjem mellom hver økt og ikke brukes av andre.
  • Rengjøring og desinfisering: Utstyr skal desinfiseres med sprit eller med klorinblanding, eller annet egnet rengjøringsmiddel som tilfredsstiller kravene.
  • OBS: Husk at skytemattene skal desinfiseres og rengjøres før og etter bruk, og det samme gjelder håndkle dersom du benytter dette på økt.
 • Alle skiver kan benyttes på skytebanen, så fremt retningslinjene om avstand overholdes.
 • Vi anbefaler faste treningsgrupper på maksimalt 20 utøvere, flere treningsgrupper kan være i samme område så lenge gruppene holder avstand til hverandre.
 • Det oppfordres til at de samme utøverne trener sammen i gruppe fra trening til trening.
 • Det er tillatt med flere kikkerter på standplass, men det er ikke tillatt for flere personer å dele samme kikkert.

Etter trening

 • Alt utstyr skal rengjøres grundig etter trening.
 • Dersom medbrakt håndkle benyttes for å dekke til skytematten, må du huske å vaske håndkledet etterpå.
 • Sørg for god håndhygiene.
 • Anleggene legger til rette for hånddesinfeksjon ved innlevering av matter, vindvimpler, kikkert osv.
 • Vi oppfordrer til å dusje hjemme hvis mulig.

Her kan du laste ned informasjonsmateriell til idrettslag utarbeidet av NIF: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/

Ved gjennomføring av treningssamlinger:

 • Man kan arrangere treningssamlinger for opp til 200 utøvere, men må dele inn i faste treningsgrupper på 20 utøvere. Vi anbefaler å følge retningslinjer for avstand under trening.
 • Det skal være én ansvarlig per gruppe som skal sørge for at smittevernhensyn opprettholdes.
 • Planlegg eventuell reising med tanke på å unngå smittespredning mellom steder.
 • Dersom avstanden mellom fellesdusjer og garderobeskap er mindre enn 1 meter, bør annethvert skap/dusj avlåses. Det gjøres lokale tilpasninger ut fra utforming på garderober og dusjer.
 • Fellesdusjer skal rengjøres minimum én gang hver dag. Jevnlig tilsyn kan være nødvendig for å vurdere behov for ekstra renhold.
 • Ved overnatting anbefaler vi at maksimalt to personer deler rom (i normal størrelse), dusj og toalett. Det er en fordel at personer som deler rom kommer fra samme treningsgruppe. Dersom det lar seg gjennomføre, er enerom å foretrekke for de overnattende sett i et smittevernperspektiv.
 • Ved bespisning skal dette skje innad i de enkelte treningsgruppene. Husk god håndhygiene og retningslinjer om avstand under bespisning. Vi anbefaler å unngå buffet-servering.

Arrangørens ansvar:

 • Føre navnelister med telefonnummer på alle som er med på arrangementer og treningsgrupper.  Listene er til bruk for evt. smitteoppsporing, men slettes etter 10 dager.
 • Informere om smitteverntiltak gitt av Folkehelseinstituttet med for eksempel plakater og liknende som informerer om at:
  • folk med tegn på infeksjonssykdom ikke deltar på arrangementet.
  • det tilrettelegges for at folk følger anbefalte avstandskrav på minst 1 meter.
  • det tilrettelegges for at det er tilstrekkelig med såpe evt. desinfeksjonsmidler tilgjengelig under hele arrangementet.

Risikovurdering ved arrangementer:  https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-ved-arrangementer-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet.pdf

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer: https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet.pdf

* Hvis du har spørsmål eller tips til oppdatering av retningslinjene, kan du sende en e-post til nssf@skiskyting.no