Retningslinjer for trening

Norges Skiskytterforbund har utarbeidet et eget sett med "koronavett-regler" som baserer seg på anbefalingene fra Helsedirektoratet og NIF.

Oppdatert 7. mai 2020.

Under følger de felles-idrettslige anbefalingene fra NIF, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet.

KLIKK HER for NIF sine samlesider om korona-virus.

FELLES IDRETTSLIGE KORONAVETTREGLER

 • Følg alltid de til enhver tid gjeldene anbefalinger fra offentlige myndigheter.
 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 20 (tidligere var tallet 5) personer samles i gruppe, og fysisk avstand mellom personer skal være minst 1 meter (tidligere var tallet 2 meter).
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

Personer som ikke skal delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
 • Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Vask og desinfisering: Det skal desinfiseres med sprit eller med klorinblanding (1/10-forhold klorin/vann).
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 • Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

 

RETNINGSLINJER FRA NORGES SKISKYTTERFORBUND

Før trening

 • God håndhygiene før utøveren kommer på trening.
 • Anleggene legger til rette for AntiBac ved utlevering av matter, vindvimpler, kikkert osv.
 • Det skal være en ansvarlig/trener per gruppe som skal sørge for at retningslinjene og sikkerhetsbestemmelsene ivaretas.
 • Kun én person pr kikkert ser for utøvere, det er ikke tillatt å se i kikkert for hver enkelt utøver. (Versjon 1 av retningslinjene: Kun en person ser i kikkert for alle utøvere, det er ikke tillatt å se i kikkert for hver enkelt utøver.)

Under trening

 • Skytematter kan benyttes, men skal tildekkes med privat treningsmatte, stort badehåndkle eller tilsvarende for å hindre dråpesmitte. Egeneide skytematter kan også benyttes hvis de tas med hjem mellom hver økt og ikke brukes av andre.
 • Vask og desinfisering: Utstyr skal desinfiseres med sprit eller med klorinblanding (1/10-forhold klorin/vann).
 • Det er tillatt å lade med flere utøvere per våpenstativ for å lade magasin, så lenge man holder en meter avstand til hverandre (Versjon 1 av retningslinjene: Det er kun tillatt med én person per våpenstativ for å lade magasin).
 • På skytebanen kan utøvere skyte på hver skive.
 • Maksimalt samlet antall utøvere i alle grupper som trener samtidig kan ikke overstige 20 (inkl. ansvarlige).
 • Det oppfordres til at de samme utøverne trener sammen i gruppe fra trening til trening.
 • Det er påbudt å bruke hansker ved trening.
 • Det er tillatt med flere kikkerter på standplass, men det er ikke tillatt for flere personer å dele samme kikkert. (Versjon 1 av retningslinjene: Kun én person kan betjene hver kikkert på standplass. Det er ikke tillatt for flere personer å dele samme kikkert).
 • NSSF anbefaler å følge utviklingstrappa når det gjelder periodisering av hva som skal vektlegges av skytetrening.

Etter trening

 • Sørge for god håndhygiene etter trening.
 • Anleggene legger til rette for AntiBac ved innlevering av matter, vindvimpler, kikkert osv.
 • Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.

Ved gjennomføring av treningssamlinger:

 • Regelen om maks 20 personer samlet per gruppe gjelder også ved gjennomføring av samlinger
 • Det er nå åpnet opp for fritidsreiser. Det er likevel et godt råd å unngå rundreiser, og å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder.
 • Det skal være én ansvarlig per gruppe som er ansvarlig for å sørge for at smittevernhensyn opprettholdes
 • Minimum 1 meters avstand gjelder for personene samlet i en gruppe
 • Fysisk nærkontakt er ikke tillatt
 • Ved overnatting skal man ha enerom og egen dusj og toalett
 • Husk god håndhygiene og å følge generelle smittevernanbefalinger

* Hvis du har spørsmål eller tips til oppdatering av retningslinjene, kan du sende en e-post til nssf@skiskyting.no

 Vi skal fortsatt bidra i dugnaden, og det er svært viktig at retningslinjene overholdes!