Søker arrangør av Hovedlandsrennet 2022

Innen den opprinnelige søknadsfristen mottok ikke NSSF noen kvalifiserte søkere til Hovedlandsrennet 2022. Rennet skulle opprinnelig avholdes i region midt. Nå lyses arrangementet ut på nytt og alle klubber i hele landet kan søke på arrangementet.

Hovedlandsrennet er ett stort og viktig arrangement på den nasjonale terminlisten, som nå trenger en god arena å utspille seg på i 2022.

Ny søknadsfrist til krets er 8. april 2020.

Søknadsskjema Hovedlandsrennet 2021-22

Skiskytterkretsen sender inn sin innstilling til Norges Skiskytterforbund. Ved flere søkere fra samme  krets, gjør kretsen en prioritering av søkerne med en kort begrunnelse hvorfor.

Anlegg med godkjent C-lisens vil gå foran de som ikke innehar C-lisens.

Ved spørsmål, ta kontakt med Anlegg- og arrangementskonsulent Christian Gedde-Dahl.
E-post: cgd@skiskyting.no eller mobil: 486 00 654