Spillemidler til utstyr 2020

Har din skiskytterklubb kjøpt utstyr som er godkjent i 2020? Nå kan klubben din søke om spillemidler til utstyr og få refundert inntil 1/3 av kjøpesummen!

Vi ber om at alle skiskytterklubber legge inn søknadene så snart som mulig, siste frist er 10. mars.

Godkjent utstyr skiskytterklubbene kan søke på er
– Laservåpen for blinde og svaksynte
– Rekrutteringsvåpen (med futteral)
– Våpenskap
– Skytematter
– Skivekikkert
– Skytestøtte for nybegynnere
– Tidtakingsutstyr med elektroniske brikker
– Selvanvisere
– Kulefanger
– Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Retningslinjer for spillemidler til utstyr 2020

Hvordan søke
Logg deg på www.sportsadmin.no, søknadsskjema finnes under menypunktet «organisasjon» og «utstyrsmidler». For å logge på SportsAdmin bruker du samme brukernavn og passord som på www.minidrett.no.
Husk at når du søker må du legge ved faktura på det som dere har kjøpt. Før du sender inn søknaden, les igjennom og sjekk at fakturaene er lastet opp. For å søke på spillemidler for utstyr må fakturadatoen være i 2020 (det gjør ikke noe om forfallsdatoen er i 2021). Dere trenger ikke laste opp dokumentasjon på at fakturaen er betalt.

Hvem kan søke på vegne av klubben?
Leder i klubben, daglig leder, adm. leder og organisasjonsansvarlig i klubben.

Trenger du hjelp med innlogging?
Idrettens support hjelper deg: https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/

Kontaktperson i Norges Skiskytterforbund
Vegar Rolfsrud
vegar@skiskyting.no
976 93 662