Team Mesterbakeren rekrutt 2021-22

Team Mesterbakeren vil i sesongen 2021-22 bestå av både et elitelag og et nystartet rekruttlag.

Den endelige lagsstrukturen med antall løpere på TM elite og TM rekrutt er pr nå ikke endelig fastsatt, fordi totaløkonomi vil som alltid bli avgjørende.

Utøvere født i 2002 fra begge kjønn og fra hele landet kan nå søke om plass for sesongen 2021-22.
Det gis ikke mulighet for å søke på TM elite denne sesongen, men vi kommer likevel til å holde kontakt med noen utvalgte kandidater for dette laget.

Søkerinteressen vil bli avgjørende for hvordan den endelige lagsstrukturen blir satt.
Vi beregner å gi et fullverdig treningstilbud med samlingsdøgn og heltidsansatte trenere til begge lag.
Bli mer kjent med teamet på: www.team-mesterbakeren.no eller vår Facebookside.

Det er mulig å få mer informasjon om det sportslige tilbudet og foreløpige rammer, enten ved å ta kontakt med undertegnede på telefon, eller ved å be om tilsendt prospekt.

Er du født i 2002 og har lyst til å bli en del av vårt team, så kan du sende en kortfattet søknad der du forteller om deg selv, dine mål, dine interesser og beste resultater de 2-3 siste sesonger.
Søknadsfrist Team Mesterbakeren – Rekrutt: Mandag 05. april 2021
Søknader sendes til: ktorebe@hotmail.com

Kontaktperson Team Mesterbakeren
Knut Tore Berland, mobil: 958 05 830