Tildeling av mesterskap 2023 og NM Rulleskiskyting 2021

Styret i Norges Skiskytterforbund har i dag tildelt mesterskap for 2022-2023 sesongen, samt NM Rulleskiskyting 2021 som var utlyst på nytt.

Mesterskapstildelinger

NM Rulleskiskyting 2021 Vingrom IL
NM Senior 2023 Alta Skiskytterlag og Bossekop UL
NM for Ungdom og Junior 2023 Tromsø Skiskytterlag
Hovedlandsrennet 2023 Bossmo & Ytteren IL

Arrangementsturnus

Flere av arrangementene er tildelt på nytt til arrangører som tidligere har fått arrangementet avlyst på grunn av covid-19 restriksjoner. Dette har gjort at ikke alle tildelingene er i tråd med den fastlagte arrangementsturnus.

Styret i Norges Skiskytterforbund har derfor gitt Teknisk Komite i oppdrag å utforme et forslag til en revidert arrangementsturnus fremover som sikrer en best mulig fordeling av mesterskap i årene fremover. Dette vil bli behandlet og ny turnus ventes vedtatt før 1. Juli.