Team SKIGUARD Buskerud ledes av:

Anonym mann  Hans Anton Bjørndalen, sportslig ansvarlig
Org: Rosthaug VGS
E-post: hans_anton81@hotmail.com
Tlf: 957 28 001
Anonym mann 

Henning Tandberg, trener
Org: Rosthaug VGS
E-post:
Tlf: 958 08 994

 Anonym mann  Arild Heldal, administrativ leder og trener
Org: Bødalen IF
E-post: arild.heldal@gmail.com
Tlf: 907 91 121

Styringsgruppe

Buskerud skiskytterkrets (BSSK) og klubbene i Buskerud tilknyttet BSSK som har utøvere på Team Skiguard Buskerud (TSB) har inngått avtale om TSB. TSB ledes av en styringsgruppe oppnevnt av partene. Styringsgruppen har følgende sammensetting:

1 representant for styret i BSSK Knut Jarle Kleven, 990 45 666, knut-jarle.kleven@toyota.no 
1 representant for trenerne for TSB Hans Anton Bjørndalen, Tlf: 957 28 001, hans_anton81@hotmail.com 
2 representanter for utøverne (foreldre)  Per Skøien, 922 33 648, per@godtsagt.no
  Jorun Westmo D`Antoni, 957 46 066, jorun.westmo@hebb.no

Simostranda IL og Rosthaug vgs har møte- og talerett med en representant hver på styringsgruppemøtene.  

Er du en foreldreressurs?

Som ønsker og vil bidra positivt inn i teamet har vi flere områder som vi ønsker å utvikle. Dette kan blant annet være innenfor sponsormarkedet, organisering av Norges Cup, økonomistyring, foreldregruppe på skirenn o.l.

Vi ønsker en tilbakemelding fra deg!