Organisasjonskomité
En organisasjonskomité er en overliggende komité som bestemmer alt fra visjon og mål, budsjett og hvilket nivå arrangementet skal være på. Komitéen består av alle grupper som er utenfor det renntekniske arrangementet, samt at rennleder er representant for rennkomitéen.

Rennkomité
Rennkomitéen er en underkomité av organisasjonskomitéen hvor rennleder som oftest sitter i organisasjonskomitéen som representant for hele rennkomitéen. Derfor er det viktig at rennleder har god oversikt og kan rapportere til organisasjonskomitéen.

Rennkomitéen bør bestå av følgende roller:

  • Rennleder og ass. rennleder
  • kytebanesjef
  • Løypesjef
  • Stadionsjef
  • Rennsekretær
  • Tidtakersjef
  • Sjef for antidoping (gjelder kun større, nasjonale renn)
  • Smøreboder (gjelder kun større, nasjonale renn)