En godt organisert skytetreningsøkt skal medføre at det blir minimalt med venting på standplass. Store grupper må deles i mindre grupper, der hver enkelt har ett våpen til disposisjon. Gruppene som ikke skyter, må aktiveres på annen måte.

La ikke utøverne stå og vente mens skytebanen klargjøres. Enten klargjører trenerne og foreldrene banen, eller man tar med utøverne for å hjelpe til. Rydding av snø, framlegging av matter, montering av vindvimpler og evt. klistring av skiver kan utøverne være med på.

Planlegging av skyteøkter
 
Forberedelser før treningen starter:

 • henge opp rødt varselflagg der dette benyttes 
 • preparere standplass 
 • sette opp vindvimpler
 • sette opp pappskiver, evt. klistre
 • male selvanviserne
 • sette opp kikkerter
 • sette fram ammunisjon og våpen

Våpen plasseres i stativ eller legges på matta. Hvis våpenet ligger på matta, skal ingen røre våpenet mens noen er framme ved skivene.

Treningen starter:

 • felles orientering om opplegget
 • inndeling i grupper
 • fordeling av våpen og skivenummer
 • lading av magasin
 • oppvarmingsrunde
 • innskyting

Hvis det er flere enn 5 skyttere pr. kikkert, anbefales å gå fram og se på skivene.

Økta avsluttes:

 • våpen og magasin visiteres
 • patronesker samles inn
 • evaluering av treningen
 • orientere om neste økt
 • utøverne hjelper til med å rydde utstyr