Med bakgrunn i løpende jenteprosjekt og rekrutteringen på jentesiden, er NSSF opptatt av å gi et best mulig og riktigst mulig tilbud til våre jenter med mål om at flere vil fortsette sin satsing på skiskyting fra junior- til seniornivå. I 2010 besluttet styret med denne bakgrunn å nedsette en referansegruppe med mandat å gi styret gode innspill i denne prosessen under ledelse av administrasjonen ved generalsekretær og idrettssjef.

Referansegruppen består av følgende følgende personer:

– Sidsel Moholdt, kretsleder i Hedmark SSK

– Ann Elen Skjelbreid, tidligere aktiv løper og nå trener i Team Statkraft Hordaland

– Roger Grubben, lang trenererfaring på alle nivåer, trener pr i dag jenter på vei opp og med tilknyting til VGS

– Tora Berger, løper på internasjonalt toppnivå

– Ann-Kristin Flatland, løper på internasjonal toppnivå

– Per-Arne Botnan, idrettssjef

– Roar Nilsen, fag- og utviklingssjef

– Rakel Rauntun, sekretær for referansegruppen

Referansegruppen møtes ca 2-3 ganger årlig.

Noen av referansegruppens oppgaver er å definere innsatsområder for NSSFs jentesatsing og utvikle rammeverk til en helhetlig strategiplan for jentesatsing i NSSF.